جديد ترين اخبار

پانزدهمین همایش روز صنعت برق وایمنی گرامی باد.
پانزدهمین همایش روز صنعت برق وایمنی گرامی باد.
مدیریت بــــــــحران درصنعت برق
مدیریت بــــــــحران درصنعت برق
تبریک
تبریک عید
​مترو مرجع نیازمندی های ایران
مترو مرجع نیازمندی های ایران
فرصت طلایی
برای دریافت اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید
09153150770 و     05115011659 ​راهنمای استفاده از دموی سایت پیشرفته

 

برای استفاده از دموی سایتها با مدیریت پیشرفته ازآدرسها وراه نمای ذیل استفاده کنید

 

 http://demo6.wnserver.com/                

 http://www.wnserver.com/demo6/admin/

user : demo@wnserver.com               

                     pass : demo

price : 450000tm

 

 

http://demo5.wnserver.com/

http://demo5.wnserver.com/admin/

 user : demo@wnserver.com

                      pass : demo

  price : 300000tm

 


http://demo2.wnserver.com/                

 http://www.wnserver.com/demo2/admin/

user : demo@wnserver.com               

                   pass : demo

price : 350000tm

 

 

 

http://demo1.wnserver.com//                

 http://www.wnserver.com/demo1/admin

user : demo@wnserver.com                     pass : demo

price : 200000tm

 


http://demo.wnserver.com/

http://demo.wnserver.com/admin/

user : demo@wnserver.com                      pass : demo

price :250000tm 

مرحله اول :قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن بخش

مثال :1 نام = پدر پسر پسر1

مثال: نام =پدر =پسر پسر1  -پسر2

                 پدر  -پسر پسر1 پسر2

تذکر :شجره :بدین خاطر کل شجره نوشته میشود که بدانیم پسرها از کدام پدر هستند

تمام فرزندانی که هیچ فرزندی ندارند واز نوع متن قرار است باشند از نوع محتو ا می شوند

اگر :گالری ها تماس با ما بودند نمی خواهد بخش تعریف شود

مرحله دوم:قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن مطالب یا مطلب جدید

در قسمت بخش= شجره ای که مربوط به مطلب است را انتخاب می کنیم

در قسمت عنوان = فقط نام فرزند آخر نوشته می شود

در قسمت متن =پس از باز شدن ادیتور مطا لب خود را اضا فه می کنیم

تذ کر :برای ویرایش مطا لب وارد قسمت مطا لب شوید

مرحله سوم :   قسمت مدیریت منو                            ایجاد یا ویرایش منو

                     اضا فه کردن منو                             لیست منوها

نوع : محتوا انتخاب کنید

منبع : بخشی که قبلا ایجاد کرده اید

عنوان : میتواند عوض شود یا قبلی باشد

مر حله چها رم: منو میتواند یک لینک به مطلب مورد نظر داشته باشد

1- فیلم : بخشی از مدیریت فایلها

2-محتوا: لیست بخشها        مدیریت محتوا / محتوا

3-گالری : لیست گالریها       الگوهای تعریف شده

نوع گالری تصاویر    عنوان گالری ترتیب:لازم داشته باشد مثلا 5

4-تماس با ما:  فرم تماس با ما از قبل تعریف شده است

5-آدرس:آدرس اینتر نتی  1-بدون لینک  2-لینک اختیاری

مرحله پنجم گالری:ایجاد آلبوم/ آلبوم جدید/ نوشتن مشخصات آلبوم

1-به آلبوم عکس اضافه می کنیم/انتخاب آلبوم/ گزینه اضافه کردن عکس/ اضافه کردن عکس دیگر/ انتخاب تصویرها که با پسوندjpg   یا gif  باشند

تذکر:برای نمایش محتویات آلبوم روی نمایش محتویات کلیک کنید برای ویرایش روی قسمت ویرایش یا حذف کلیک کنید +

تذکر:برای اینکه بخواهیم مطالب گالری- فایلها-یا هر آنچه به سایت اضافه کرده ایم در قسمت کار بری

نمایش داده شود.لازم است در قسمت منو لینکی به آن بخش بدهیم که برای اینکار در قسمت تعریف

منو نوعی منو برای خود انتخاب کنید اگر قرار باشد منوی مربوطه به محتوا (متن)لینک شود نوع منو را

محتوا وبخش آنرا بخشی که قبلا ایجاد شده انتخاب کنید.همچنین برای قسمتهای دیگر نوع مربوطه را

نسبت به نیاز خود انتخاب کنید.

تلفن تماس 09153150770--05115011659--09355619001